Bygg og anlegg

ANLEGGS- OG SPESIALBILER

Transportsentralen Oslo AS har et stort og bredt utvalg av anleggs- og spesialbiler som daglig er i tjeneste.  Det leveres en betydelig innsats fra bileiere og sjåfører som arbeider i dette segmentet som utgjør en stor del av vår omsetning.

Kjøretøyene som inngår i denne gruppen er kranbiler i alle utforminger og størrelser, tippbiler, flatvogner, krokbiler og liftbiler.

Ønsker du mere informasjon? Kontakt Thomas på telefon 974 28 568 eller e-post .

Generelle henvendelser
Telefon: 23 18 24 00
Bestilling
Telefon: 23 18 24 50

Kontakt oss