Distribusjon

Våre distribusjonsbiler styres fra vårt kjørekontor hvor vi løser alle typer distribusjonsoppdrag.

Enten du trenger bil til ett enkelt oppdrag eller på regelmessig basis, ordner vi det.

Intet oppdrag for lite - intet oppdrag for stort.

Varelevering

 

 

Generelle henvendelser
Telefon: 23 18 24 00
Bestilling
Telefon: 23 18 24 50

Kontakt oss