Skapbiler

Transportsentralen Oslo AS har mange skapbiler, alt fra små og mellomstore biler med både sideåpning og løftelem, til store vogntog med henger.

Det betyr at vi dekker hele spekteret innenfor kategorien skapbiler, og kan i tillegg til mindre oppdrag håndtere oppdrag som er både vekt- og volumkrevende.

Flere av våre biler og sjåførere har ADR- sertifisering slik at de kan håndtere farlig gods så som gass, farlige kjemikalier og eksplosive stoffer.

 

Generelle henvendelser
Telefon: 23 18 24 00
Bestilling
Telefon: 23 18 24 50

Kontakt oss