Tipp- og kranbiler

 

Transportsentralen Oslo AS har et stort og bredt utvalg av biler som daglig er i tjeneste og det leveres en betydelig innsats fra våre bileiere og sjåfører. 

Kjøretøyene som inngår i denne gruppen er kranbiler i alle størrelser, tippbiler, flatvogner, krokbiler og liftbiler.

Ønsker du mere informasjon? Kontakt Laila Haagensen på telefon 974 28 568 eller på e-post 

Generelle henvendelser
Telefon: 23 18 24 00
Bestilling
Telefon: 23 18 24 50

Kontakt oss